თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ინტერდისციპლინარული პროექტები

სამოქალაქო განათლების კურსი
სამართლის საფუძვლები მოსწავლეებისათვის
ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბი
თსუ დესპანი
თსუ საბავშო უნივერსიტეტის პარტნიორი კლუბები და ორგანიზაციები