თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა

შემოდგომის სემესტრის პროგრამა შემუშავების პროცესშია
მეცადინეობები დაიწყება ოქტომბრიდან
კურსის შესახებ
სარეგისტრაციო ფორმა