თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ვიქტორინა


ინფორმაცია ვიქტორინის შესახებ
ინფორმაცია ვიქტორინაში მონაწილე გუნდების შესახებ
ვიქტორინაზე დასმული კითხვები და პასუხები
ვიტქორინა მეცნიერების თაზე 2015-2016 შესარჩევი ტური