თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

საკვირაო სკოლა ფიზიკაში

სკოლის შესახებ
ფიზიკის საკვირაო სკოლის პროგრამა